جرثقیل بازویی دیواری

این دسته از جرثقیل های بازویی از ظرفیت 0.5 تن تا 6 تن ، ارتفاع و طول بازو تا 6 متر، با قابلیت حرکت چرخشی تا 360 درجه می باشد.

مهمترین خصوصیت این جرثقیل ها استفاده در فضاهای صنعتی و محیط های محدود می باشد.

سازه های فوق طبق استاندارد CMAA #70 و FEM 1/001 طراحی شده و مطابق با استاندارد جوشکاری AWS D14-1 و با دستگاه جوش اتوماتیک ساخته می شود.

بیشتر در صنایع قطعه سازی و جابجایی ایستگاهی و در کنار سالن ها بدون محدودیت طول سالن مورد استفاده قرار می گیرد.


حداکثر تناژ 6 تن
حداکثر دهانه 6 متر