جرثقیل دروازه ای

این دسته از جرثقیل های دروازه ای از ظرفیت 3.2 تن تا 300 تن و در دهانه 6 تا 30 متر با قابیلت کنسول از هر طرف به صورت جفت پل و تک پل قابل طراحی و ساخت می باشد. مهمترین خصوصیت این جرثقیل ها استفاده در محیط های باز می باشد. سازه های فوق طبق استاندارد CMAA #70 و FEM 1/001 طراحی شده و مطابق با استاندارد جوشکاری AWS D14-1 و با دستگاه جوش اتوماتیک ساخته می شود.
این نوع جرثقیل ها در محوطه های باز نظیر انبارهای رو باز، سایت های کارگاهی، بنادر، سدها و نظایر آن قابل بهره برداری می باشد.
مخصوص محیط های باز
تناژ از 3.2 تن تا 300 تن
دهانه از 6 تا 30 متر
جرثقیل دروازه ای جرثقیل دروازه ای